هولوگرافی و لنزهای دوکانونی درون چشم 

یک موردی که در علم پزشکی وجود دارد وجود روش های درمانی عالی و تخصصیث در زمینه ی هر قسمت از چشم میباشد در اینجا روشی هست به نام لنزهای دوکانونی درون چشم که کاربرد آن  انکسار بصری در تصحیح خطاهای انکساری برای افراد قدیمی است که آب مروارید داشته و با استفاده از لنزهای درون چشمی جراحی کرده اند.
چنین افرادی در تغییر تمرکز چشمانشان در فاصله ی اشیا نزدیک و دور دچار مشکل هستند.
لنزهای دوکانونی در محل لنزهای طبیعی چشم کاشته میشوند.
لنز دو عدسی ترکیبی از یک لنز انکساری متداول و یک لنز انکساری دیگر است.
اولی بر روی دید دور و دومی بر روی دید فاصله ی نزدیک تمرکز میکند.
تاثیر لنزهای انکساری روی پنجاه درصد تنظیم میشود بنابراین هر دوی فواصل دور و نزدیک با یکدیگر همساز میشوند.
لنزهای انکساری برای پرورش لنزهای متداول ساخته میشوند .
وقتی چشم بر روی فاصله ی اشیا تمرکز میکند بعلت وجود لنزهای انکساری تصویری محو ایجاد میشود و بلعکس ،که اغلب کیفیت تصویر را کاهش میدهد.
در اکثر موارد تصویر مهم توسط درک دیداری انسان و سیستم شبکیه نادیده گرفته میشود.
ممکن است که یک لنز انکساری بسیار نازک مستقیما بر روی شبکه ی چشم قرار بگیرد یعنی جایی که بافت طبیعی در اطراف آن رشد میکندتا آن را ایمن نگه دارد.

 هولوگرافی در علم چشم پزشکی چگونه است؟

دراین مطلب قصد داریم اطلاعاتی را در مورد علم چشم پزشکی در اختیار شما قرار هیم شما میتوانید با روش هولوگرافی در علم پزشکی به طور کامل آشنایی پیدا کنید. و اطلاعاتی را کسب کنید.

ضبط تصاویر سه بعدی از چشم یکی از ابتدایی ترین کاربردهای هولوگرافی در رشته ی چشم پزشکی بود.
هولوگرافی میتواند برای اندازه گیری توپوگرافی قرنیه و تغییرات لنزهای شفاف و مطالعه ی خصوصیات سطحی عصب سر و قرنیه ی چشم بکار رود.
مزیت مهم فن هولوگرافی دقت بالا است که در آن اندازه گیری امکان پذیر است.
حالت ارتجاعی قرنیه میتواند با هولوگرافی اینترفرومتری اندازه گیری شود.
این اطلاعات برای جراحی قرنیه حیاتی میباشند.
بسط قرنیه با روشن کردن چشم گاو برای افزایش فشار درون چشمی از هولوگرافی اینترفرومتری استفاده میکند.
نخستین تحقیقات نشان داده اند که هر چشم گاو حالت ارتجاعی خاص خود را دارد.
تحقیقاتی که تاکنون صودت گرفته است نشان داده که هولوگرافی ظرفیت بررسی قرنیه ی چشم،تغییر قرنیه،تعییر لنزهای شفاف و مشخصات سطحی هر دوی عصب سر و شبکیه را دارا میباشد.